Кампања

Во текот на 2016 година, Хелсиншкиот комитет за човекови права изработи видео кампања под слоганот „Омразата е слабост“ која вклучува пораки против говор на омраза, надминување на предрасурдите и важност на справувањето со овој општествено негативен феномен. 

Во кампањата, јавни личности ги дадоа своите мислења и препораки. Видеата се достапни на следните линкови. 

https://www.youtube.com/watch?v=wcrcmFGDTAw&index=21&list=UU5vht5diEMWlJa7fypI67AQ 

https://www.youtube.com/watch?v=S_GKZnPGukc&index=20&list=UU5vht5diEMWlJa7fypI67AQ 

https://www.youtube.com/watch?v=gxa6Fufvr00&index=19&list=UU5vht5diEMWlJa7fypI67AQ 

https://www.youtube.com/watch?v=jmyYQD3JN7c&index=18&list=UU5vht5diEMWlJa7fypI67AQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbsbspD10M0&index=17&list=UU5vht5diEMWlJa7fypI67AQ 

https://www.youtube.com/watch?v=hHol82-sLMA&index=16&list=UU5vht5diEMWlJa7fypI67AQ 

https://www.youtube.com/watch?v=CQYzdV1Xixo&index=15&list=UU5vht5diEMWlJa7fypI67AQ 

https://www.youtube.com/watch?v=jyrrcffCB6U 

https://www.youtube.com/watch?v=rG8Hsc3sr0U&index=14&list=UU5vht5diEMWlJa7fypI67AQ